Hjerte Pilot

Henning Nordfjord


Sammen med over 100 kolleger er jeg uddannet hjerte/lunge-redder og har hjertestarter i bilen.

Sammen kan vi redde hinanden!


Hjertepiloter er en komplet infrastruktur, der forbinder frivillige og professionelle reddere i et integreret system, hvor målet er at redde flere liv i de private hjem og områder i Danmark, hvor ambulancen har lang respons tid.

Hjertepiloter skal redde liv

Uddannet hjertepiloter, biler udstyret med den nyeste teknologi og et godt samarbejde med 1-1-2, er en helt ny måde at redde liv på! Ved et opstået hjertestop alarmeres 1-1-2 og ambulancen afsendes.


Som supplement hertil har 1-1-2 mulighed for, via det nye hjertepilot system, at se placeringen af samtlige hjertepiloter i nærheden af den tilskadekommen.


Hjertepiloten er fremme på kort tid og er uddannet i at yde livreddende førstehjælp med hjertestarter. 

Copyright @ All Rights Reserved